Zaštita privatnosti

Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. predano radi na očuvanju privatnosti svih posjetitelja mrežnih stranica www.PokretZaRadost.hr i zaštiti svih osobnih podataka koje ste nam dali. Vjerujemo da je iznimno važno da znate kako postupamo s informacijama koje ste primili s ovih mrežnih stranica i kako obrađujemo podatke na internetu ili drugim elektroničkim komunikacijskim mrežama. Pročitajte sljedeća Pravila o zaštiti privatnosti da biste razumjeli kako se koristimo informacijama koje dobivamo od vas i kako ih štitimo te kako ćemo se njima koristiti i štititi ih i ubuduće.

Svaka vaša registriracija na ovim mrežnim stranicama podrazumijeva vašu suglasnost s prikupljanjem, korištenjem i prijenosom informacija u skladu s ovim pravilima.

Informacije koje prikupljamo od vas

Općenito govoreći, ove mrežne stranice možete posjetiti a da nam ne kažete tko ste i ne otkrijete informacije o sebi. Naši mrežni poslužitelji prikupljaju nazive domena, a ne e-adrese posjetitelja stranica. Osim toga, postoje dijelovi ovih mrežnih stranica na kojima moramo prikupiti vaše osobne informacije i to u određenu svrhu, npr. kako bismo vam ponudili određene informacije koje ste zahtijevali ili da vas na vaš zahtjev registriramo na svojim mrežnim stranicama. To se radi s pomoću mrežnih obrazaca i svaki put kad nam e-porukom pošaljete pojedinosti o sebi.

Podaci koje prikupljamo od vas mogu uključivati vaše ime, adresu, telefon, broj faksa ili e-adresu. Vidjet ćete da su informacije koje zahtijevamo isključivo one koje su nužne ili opravdane kako bismo vam mogli pružiti usluge koje ste zatražili. Informacije o vama možemo prikupljati i iz e-poruka ili pisama koje ste nam poslali.

Korištenje prikupljenih informacija

Informacije o nazivu domene ne prikupljaju se kako bismo vas osobno identificirali, nego se prikupljaju kako bi se dobio podatak o broju posjeta, prosječnome vremenu provedenom na mrežnim stranicama, prikazanim stranicama itd. Te nam informacije služe kako bismo vidjeli u kojoj se mjeri korisnici koriste našim mrežnim stranicama te kako bismo poboljšali sadržaj na njima.

U trenutku prikupljanja drugih osobnih informacija, kao što su vaše ime i e-adresa – uz vašu suglasnost (na primjer, korištenjem mrežnih obrazaca ili putem e-pošte), obavijestit ćemo vas o svrsi prikupljanja i obrade osobnih podataka. Osobnim informacijama koje ste nam dali ili koje smo prikupili putem ovih mrežnih stranica možemo se koristiti i u sljedeće svrhe:

  • za pružanje usluga koje ste zatražili od nas, kao što je primanje podataka o odnosima s ulagačima ili primjeraka naših godišnjih izvješća, korištenje uslugom prijenosa uživo ili pristupa na zahtjev (web-cast) ili pretplata na našu uslugu obavješćivanja e-poštom
  • za odgovaranje na vaše upite ili obradu vaših zahtjeva u vezi s vašim informacijama
  • za pružanje i prilagođavanje naših usluga.

Ako promijenite mišljenje i ne želite da ubuduće kontaktiramo s vama, javite nam.

Otkrivanje informacija

Podaci koje dobijemo od vas čuvaju se na našem poslužitelju, a mogu im pristupiti i treće strane te se mogu dati trećim stranama, što obuhvaća i tvrtke unutar Skupine Coca-Cola Hellenic, poslovne partnere, tijela državne uprave i agencije za provođenje zakona, naše sljednike u poslovanju i dobavljače koje smo angažirali da u naše ime obrade te podatke, pri čemu se neki od njih mogu nalaziti izvan Europskoga gospodarskog područja, a koji obavljaju aktivnosti za nas u svrhe navedene u ovim pravilima ili u druge svrhe koje ste odobrili. Svakoj takvoj trećoj osobi zabranjena je daljnja obrada vaših osobnih podataka.

Sve navedene strane obrađuju podatke, ispunjavaju i isporučuju narudžbe i pružaju usluge podrške u naše ime. Isto tako, ukupne informacije o korištenju našim mrežnim stranicama možemo proslijediti trećim stranama, ali to ne obuhvaća podatke s pomoću kojih bi vas se moglo osobno identificirati.

I konačno, ako naša tvrtka uđe u zajednički poduhvat s drugim poslovnim subjektom, bude prodana ili se spoji s drugim poslovnim subjektom, vaši podaci mogu biti otkriveni našim novim poslovnim partnerima ili vlasnicima.

Zemlje izvan Europskoga gospodarskog prostora nemaju uvijek stroge zakone o zaštiti podataka. No, poduzet ćemo sve potrebne korake da se treće strane koriste vašim podacima u skladu s ovim pravilima.

Ako ne postoji takva zakonska obaveza, nećemo dijeliti, prodavati ni distribuirati podatke koje dobijemo od vas bez vaše suglasnosti.

Korisnici mlađi od 18 godina

Ako imate manje od 18 godina, morate imati dopuštenje roditelja ili staratelja da biste nam poslali svoje osobne podatke. Korisnicima koji nemaju takvo dopuštenje neće biti dopušteno slanje osobnih podataka.

Druge mrežne stranice

Naše mrežne stranice mogu sadržavati poveznice na druge mrežne stranice nad kojima nemamo nadzor i koje nisu obuhvaćene ovim Pravilima o zaštiti privatnosti. Ako s pomoću ponuđenih poveznica pristupate drugim mrežnim stranicama, operateri tih mrežnih stranica mogu od vas prikupljati podatke kojima će se koristiti u skladu sa svojim pravilima o zaštiti privatnosti, koja se mogu razlikovati od naših.

Zaštita prikupljenih informacija i čuvanje podataka

Primjenjujemo stroge sigurnosne mjere fizičke, elektroničke i administrativne zaštite vaših informacija kako bismo spriječili da im pristupe neovlaštene osobe te njihovu protuzakonitu obradu, slučajni gubitak, uništenje i oštećenje, i na mreži i izvan nje. Podatke se obvezujemo čuvati u razumnome roku ili tako dugo dok to zakon zahtijeva.

Prijenos putem interneta i odricanje od odgovornosti

Budući da je internet svjetsko okružje, prikupljanje i obrada osobnih podataka putem mrežnih stranica nužno uključuje međunarodni prijenos podataka. Stoga pregledavanjem ovih mrežnih stranica i uspostavljanjem elektroničke komunikacije s nama prihvaćate da obrađujemo osobne informacije na takav način i izjavljujete da ste s time suglasni.

Iako tvrtka Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. primjenjuje razumne mjere za zaštitu od virusa i drugih štetnih pojava na internetu, priroda je interneta takva da je nemoguće jamčiti da će vaš pristup mrežnim stranicama biti neometan ili bez pogreške, pa ne možemo jamčiti ni da ove mrežne stranice, njegovi poslužitelji ili e-pošta koju šaljemo ne sadržava nikakve viruse ili druge štetne programe.

Sadržaj ovih mrežnih stranica oblikovan je u skladu s općim obvezama Europske direktive o zaštiti podataka i Zakonu o zaštiti osobnih podataka, koji je na snazi u Republici Hrvatskoj. U vezi s ovim mrežnim stranicama ili njihovim sadržajem ne snosimo nikakvu odgovornost za nepoštivanje lokalnih zakona o oglašavanju ili drugih zakona.

Pristupanje informacijama i njihovo ažuriranje

Imamo pravo pogledati osobne podatke koje čuvamo o vama i od nas možete zatražiti da izvršimo sve potrebne promjene kako bi oni bili točni i ažurirani. Ako to želite napraviti, javite nam se – podatke za kontakt naći ćete na stranici Kontaktirajte nas.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih komentara, upita ili zahtjeva u vezi s načinom na koji se koristimo vašim osobnim podacima ili pitanja u vezi s ovim Pravilima o privatnosti, javite nam se – podatke za kontakt naći ćete na stranici Kontaktirajte nas. Vaša su pitanja i prijedlozi o našim Pravilima o privatnosti više nego dobrodošli.

Promjene ovih Pravila

Povremeno provjeravajte ova Pravila o zaštiti privatnosti kako biste bili upoznati sa svim promjenama. Iako zadržavamo pravo promjene ili nadopune ovih Pravila, o svim važnijim promjenama obavijestit ćemo vas na ovim mrežnim stranicama u roku od najmanje 30 dana od promjene te, ako je to prikladno, e-obaviješću.